News

Министър Данаил Папазов: Министър Кристиан Кръстев: До края на годината всички шофьорски изпити ще могат да се провеждат на таблети

21.08.2013 / Турция няма да въведе нови по-високи транзитни такси за българските превозвачи 

Предложение за Директива Европейската комисия Европейската комисия представи Предложение за Директива за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива

На 24.01.2013 г. Европейската комисия представи амбициозен пакет от мерки за „Чиста енергия за транспорта”, част от който е и Предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива СОМ (2013)18.Представена е също Обобщена оценка на въздействието, придружаваща Предложението за директива (SWD/2013/06 final).

Working Meeting Team

Фирма БИ ЕС ЛОГИСТИКС ЕООД е със седалище на управление в гр. София и е специализирана в областта на международния транспорт и спедицията.

Нашата компания разполага с два офиса в България, с групажни складове в Прага и Бърно и с представителен офис в Прага.

Екипът ни от професионалисти работи както със собствен транспорт, така и с голям брой български, чешки и словашки автомобили, изключително по релациите от Западна и Централна Европа до България и обратно.... прочети повече